logo

Tendal Ombra-Plus

Tendal de braç articulat amb un perfil frontal que conte una lona adicional frontal.


El tendal Ombra- plus o Bitoldo incorpora un element d´enrotllament complementari en el seu perfil frontal que ens permet de baixar un faldó fins a una caiguda de 1.50 m.

Aquest element es ideal per protegir-nos del sol frotal o donar mes intimitat al nostre espai.

Normalment es fa servir una màquina enrotlladora igual que el tendal per pujar-lo o baixar-lo, però també es pot motoritzar i es fa servir un comandament de multicanal per activar-lo juntament amb el tendal si es el cas.

L´aventatge de que el faldó frontal es pugui recollir, fa que quan el tendal està plegat, tots els elements tèxtils quedin recollits visualment i protegits de la intempèrie.  Característiques del faldó:

 
Amplada màxima 6.00 m
Caiguda màxima 1.50 m
Tendal Ombra-Plus

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ